2009 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1131/2009, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas ( Moutarde de Bourgogne (SGN))