Bendras pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Jungtiniame komitete, įsteigtame Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimu dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo, dėl Jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo, pakomitečių ir specializuotų darbo grupių steigimo ir jų įgaliojimų patvirtinimo