Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 134, 25 ta' Mejju 2007