Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2237/77 1977 m. rugsėjo 23 d. iš dalies keičiantis Reglamentą Nr. 118/66/EEB dėl ūkio pelno ataskaitos formos, naudojamos privačių ūkių pajamoms nustatyti