Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2237/77, 23. september 1977 , millega muudetakse määrust nr 118/66/EMÜ talumajapidamise tulude kindlaksmääramiseks koostatava põllumajandusaruande vormi kohta