Klausimas raštu E-0383/07 pateikė Frieda Brepoels (PPE-DE) Komisijai. Via Baltica magistralė