Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl metalinio gyvsidabrio eksporto uždraudimo ir saugaus laikymo COM(2006) 636 galutinis — 2006/0206 (COD)