2000 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimas dėl Tarybos direktyvos 95/64/EB dėl krovinių ir keleivių vežimo jūra statistinių ataskaitų įgyvendinimo taisyklių (paskelbta dokumentu Nr. C(2000) 1134)tekstas svarbus EEE.