Klausimas raštu E-5790/06 Jean-Luc Bennahmias (Verts/ALE) Komisijai. Dėl numerus clausus taikymo kalėjimuose