Klausimas raštu E-0982/08 pateikė Frank Vanhecke (NI) Komisijai. Direktyvos 2000/78/EB įgyvendinimas