2009 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 211/2009 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2009 m. kovo mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1399/2007 leidžiamą naudoti dešrų ir tam tikrų mėsos produktų, kurių kilmės šalis yra Šveicarija, tarifinę kvotą