Tarybos reglamentas (EB) Nr. 4/2009 2008 m. gruodžio 18 d. dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje