Klausimas raštu E-5288/09 pateikė Ria Oomen-Ruijten (PPE) Komisijai. Vaiko priežiūros pašalpos komandiruojamiems darbuotojams Nyderlanduose