Pasiūlymas Tarybos reglamentas užbaigiantis importuojamam Ukrainos, inter alia, kilmės amonio nitratui taikomo antidempingo muito dalinė tarpinė peržiūra pagal Reglamento (EB) Nr. 384/96 11 straipsnio 3 dalį