2009/477/KE: Deċiżjoni tal-Kunsill tat- 28 ta’ Mejju 2009 li tippubblika f'forma konsolidata t-test tal-Konvenzjoni Doganali dwar it-trasport internazzjonali ta' oġġetti ta' merkanzija li jaqgħu taħt il-carnets TIR (Konvenzjoni TIR) tal- 14 ta’ Novembru 1975 f'Ġinevra kif emendata minn dik id-data 'l hawn