2009/477/EK: Padomes Lēmums ( 2009. gada 28. maijs ) konsolidētā veidā publicēt 1975. gada 14. novembrī noslēgto Muitas konvenciju par starptautiskajiem preču pārvadājumiem, kuros lieto TIR karneti, (TIR konvenciju) ar kopš tā laika izdarītajiem grozījumiem