2009/477/EB: 2009 m. gegužės 28 d. Tarybos Sprendimas dėl 1975 m. lapkričio 14 d. Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (TIR konvencija) su po to padarytais pakeitimais teksto suvestinės redakcijos paskelbimo