18/12/2008 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5375 - ELECTRABEL DEUTSCHLAND / WSW WUPPERTALER STADTWERKE / WSW ENERGIE & WASSER) Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)