Klausimas raštu E-0629/09 pateikė Paul van Buitenen (Verts/ALE) Komisijai. UNRWA ir teroristinės organizacijos Hamas tarpusavio sąveika.