Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinė komisija. Vidutinės išmokų natūra išlaidos