2007 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1284/2007, uždraudžiantis su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti ledjūrio menkes ICES IIIa ir IV zonose ir IIa, IIIb, IIIc bei IIId zonų EB vandenyse