Регламент (ЕО) № 1284/2007 на Комисията от 30 октомври 2007 година за установяване на забрана за риболова на сайда в зони IIIa и IV на ICES; във водите на ЕО от зони IIa, IIIb, IIIc и IIId от страна на плавателни съдове под флага на Швеция