Uredba Komisije (ES) št. 754/2003 z dne 29. aprila 2003 o spremembi Uredbe (ES) št. 174/1999 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 804/68 glede izvoznih dovoljenj in izvoznih nadomestil za mleko in mlečne proizvode