Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 754/2003 fit-29 ta’ April 2003 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 174/1999 li jipprovdi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 804/68 fir-rigward ta’liċenzi ta’ esportazzjoni u rifużjonijiet ta’ esportazzjoni fil-każ ta’ ħalib u prodotti mill-ħalib