2003 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 754/2003, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 174/1999, nustatantį išsamias specialiąsias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 804/68 taikymo taisykles dėl pieno ir pieno produktų eksporto licencijų ir eksporto grąžinamųjų išmokų