2002 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2004/2002 dėl mėsos ir riebalų kiekio tam tikruose kiaulienos produktuose nustatymo tvarkos