Komisijas Regula (EK) Nr. 779/96 (1996. gada 29. aprīlis), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EEK) Nr. 1785/81 piemērošanai attiecībā uz paziņojumiem cukura nozarē