Komisijos reglamentas (EB) Nr. 779/96 1996 m. balandžio 29 d. nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1785/81 nuostatų dėl keitimosi informacija cukraus sektoriuje taikymo taisykles