Komisjoni määrus (EÜ) nr 779/96, 29. aprill 1996, millega sätestatakse suhkrusektori teabevahetust käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 1785/81 üksikasjalikud rakenduseeskirjad