Tarybos direktyva 1993 m. birželio 14 d. dėl medicinos prietaisų 93/42/EEB