2001 m. gegužės 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 991/2001 iš dalies keičiantis Tarybos direktyvos 92/14/EEB dėl lėktuvų, kuriems taikomi Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos antrosios redakcijos (1988 m.) 16 priedo 1 tomo II dalies 2 skyriaus reikalavimai, naudojimo apribojimo priedątekstas svarbus EEE.