Klausimas raštu E-1449/08 pateikė Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE) ir David Hammerstein (Verts/ALE) Komisijai. Nelegalus slidinėjimo kurortas, atsiradęs dėl skandalingo Rilos buferinės zonos Rilos kalnuose (Bulgarija) išbraukimo iš Natura 2000 teritorijų sąrašo