Europos jūrų saugumo agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita