Komisijos sprendimas 2008 m. gruodžio 9 d. dėl lengvatas gaunančių šalių, kurioms galima taikyti specialią tvaraus vystymosi ir gero valdymo skatinamąją priemonę, numatytą Tarybos reglamente (EB) Nr. 732/2008 dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. , sąrašo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 8028) (2008/938/EB)