Klausimas raštu E-0136/07 pateikė Ilda Figueiredo (GUE/NGL) Komisijai. Parama miestų atnaujinimui