2001 m. rugsėjo 19 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) sprendimas.