Klausimas raštu P-3419/09 pateikė Hanna Foltyn-Kubicka (UEN) Komisijai. Bendrijos kontrolės sistema, kuria užtikrinama, kad būtų laikomasi bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių (COM(2008)0721).