2007 m. spalio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1206/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą