Klausimas raštu E-4459/09 pateikė Kriton Arsenis (S&D) Komisijai. Alfijo upės (Graikija) tarša