Klausimas raštu E-1881/07 pateikė Marco Cappato (ALDE) ir Edward McMillan-Scott (PPE-DE) Komisijai. ES politikos pasiekimai Kuboje. Perėjimo prie pliuralistinės demokratijos procesas Kuboje