Byla C-742/18 P: 2020 m. rugsėjo 3 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Čekijos Respublika / Europos Komisija, Švedijos Karalystė (Apeliacinis skundas – Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) – Europos Sąjungos nefinansuojamos išlaidos – Čekijos Respublikos patirtos išlaidos – Reglamentas (EB) Nr. 555/2008 – 19 ir 77 straipsniai – Vyno rinkos – Reglamentas (EB) Nr. 1122/2009 – 33 straipsnis – Parama kaimo plėtrai – Parama už plotą – Atsietoji tiesioginė pagalba – Kompleksinės paramos patikrinimai – Patikrinimai vietoje ir nuotoliniu būdu – Įrodinėjimo pareiga – Vienkartinės ir fiksuoto dydžio korekcijos – Abejonės dėl patikrinimų veiksmingumo – Rizikos analizė – Trūkumai)