2003 m. rugsėjo 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1710/2003, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1623/2000, nustatantį išsamias Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su rinkos mechanizmais