Klausimas raštu P-0188/07 pateikė Sylwester Chruszcz (NI) Komisijai. Kova su smurtu mokyklose