Pasiūlymas Tarybos direktyva iš dalies keičianti įvairias 2006 m. lapkričio 28 d. direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatas