2003 m. liepos 11 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 96/2003, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis