2003 m. gruodžio 22 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 2272/2003 atidarantis tam tikrų Turkijos kilmės prekių importo į Europos bendriją tarifines kvotas 2004 m.