Klausimas raštu E-6012/09 pateikė Kathleen Van Brempt (S&D) Komisijai. Finansinės nuolaidos šeimoms