KOMISIJOS KOMUNIKATAS Griežtesnė priežiūra. Graikija, 2019 m. vasario mėn.