ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ Ενισχυμένη εποπτεία - Ελλάδα, Φεβρουάριος 2019