2003 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2208/2003, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2921/90 dėl pagalbos už kazeino ir kazeinatų gamybai naudojamą nugriebtą pieną